Informatie voor verhuurders

Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR hebben samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld waarmee we veilig op vakantiekamp of zomerkamp kunnen gaan. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Verhuren van accommodaties en kampeerterreinen met een protocol

Samen met de organisatoren en begeleiders hebben de verhuurders van (groeps)accommodaties en kampeerterreinen een belangrijke verantwoordelijkheid in het veilig mogelijk maken van de zomerkampen. Dat maakt dat het kamp er anders uit gaat zien dan iedereen wellicht gewend is, maar desalniettemin wordt het ook dit jaar een onvergetelijke ervaring voor alle deelnemers. 

Hoe werkt het?

Groepsaccommodaties of terreinen mogen verhuurd worden aan groepen die dit protocol volgen en werken met de Kampbubbels. Organisaties die het terrein of de accommodatie huren, zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol. In het kader van de Kampbubbels is het essentieel dat de verhuurder van de accommodatie of het kampterrein zorg draagt dat de huurder dit na kan leven.

Maak één iemand verantwoordelijk als aanspreekpunt voor de huurder(s) en om de coronamaatregelen goed te coördineren als accommodaties meerdere groepen tegelijk huisvesten. 

Zorg ervoor dat er onderling, tussen verhuurder en huurder, concrete afspraken gemaakt worden als dit voor de situatie nodig is. Denk hierbij aan zaken als aankomst en vertrek van meerdere Kampbubbels, schoonmaak van de groepsaccommodatie, terrein of sanitair, het delen van informatie over noodnummers enzovoorts.

Alle informatie over waar je als verhuurder rekening mee moet houden is te vinden in het protocol en de speciale bijlage voor verhuurders. Denk hierbij aan het delen van de ruimte (binnen en buiten), het omgaan met sanitair enzovoors. Kijk ook bij de hygiënerichtlijnen van het RIVM voor de maatregelen die in het algemeen genomen moeten worden. 

Waar kan ik als verhuurder terecht met vragen?

Verhuurders kunnen met vragen terecht bij hun koepelorganisatie, zoals HISWA-RECRON, Scouting Nederland of YMCA.

Veelgestelde vragen

Download hier extra informatie en tools behorende bij de protocollen voor zomerkampen en vakantiedagactiviteiten.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Samenopkamp.nl is de officiële website van de gezamenlijke aanbieders van zomer- en vakantiekampen in Nederland. © 2021